Pozvánka na 1. Hromniční pouť a Průvod světla 2. 2. 2024

Srdečně Vás zveme v pátek 2. 2. 2024 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na 1. Hromniční pouť a Průvod světla. Přijďme společně prosit Pannu Marii za ochranu a dar víry pro naše děti a odvrácení zla od našich rodin a našeho města.

Průčelí bučovického kostela září novou fasádou a hodiny opět měří čas

Rozsáhlou opravu fasády na věžích a čelní části má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie. Výdaje přesahující 3 milióny korun pomohly odstranit nevyhovující stav.

Ohlédnutí za akcemi roku 2023

Bučovický kostel má za sebou úspěšné konání několika akcí - Noc kostelů s výstavou norského umění, vernisáž výstavy o perzekuci v době totality s besedou a akci Dny evropského dědictví.

Pozvánka na výstavu IKON a její vernisáž 15. 9. 2023 v rámci EHD

Srdečně Vás zveme v pátek 15. 9. 2023 od 19 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na večerní program v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

Pozvánka na výstavu a její vernisáž s besedou 23. 7. 2023

Srdečně Vás zveme v neděli 23. července 2023 ve 14 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, kde se při příležitosti 72. výročí smrti Václava Drboly uskuteční vernisáž výstavy s besedou včetně promítání dokumentu. Výstava o perzekuci v době totality potrvá do 17. září 2023.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie opět otevřen pro turisty

Plánujete cestu do Bučovic? Srdečně Vás zveme do kostela, který bude v období 3. 7. - 3. 9. 2023 zpřístupněn veřejnosti k prohlídce jeho interiéru.

Pozvánka na Noc kostelů 2. 6. 2023 a na výstavu obrazů 2. - 4. 6. 2023

Srdečně Vás zveme na akci Noc kostelů, která se uskuteční dne 2. 6. 2023 v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Současně si můžete v kostele prohlédnout výstavu norského výtvarného umění, která potrvá do 4. 6. 2023.

Co přinese realizace projektu v roce 2023?

V letošním roce se očekává dokončení obnovy hrací části varhan a oprava fasády kostela na čelní části a přilehlých věžích. Dále se můžeme těšit na již tradiční akce Noc kostelů, vernisáž putovních výstav a Dny evropského dědictví.

Kůr bučovického kostela zdobí obnovená varhanní skříň

Restaurátoři dokončili obnovu památkově chráněné skříně varhan umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hrací část na dokončení obnovy ještě čeká.