Virtuální 3D model bučovických varhan

Na závěr rozsáhlého projektu bučovické farnosti byl vytvořen virtuální interaktivní 3D model bučovických varhan, který je umístěn na tomto webu i na stránkách farnosti.

Zrestaurované varhany se rozezněly pod rukama studentů konzervatoře

Dne 19. března se v bučovickém kostele konal koncert ke cti sv. Josefa a sv. Cecílie.

Obnovené varhany byly požehnány a projekt bučovické farnosti slavnostně zakončen

Rozsáhlý projekt včetně generální obnovy varhan má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Výdaje projektu dosáhly téměř 18 miliónu korun. Částka přesahující 7,6 miliónů korun pomohla odstranit havarijní stav varhan.

Pozvánka na Koncert ke cti sv. Josefa a sv. Cecílie 19. 3. 2024

Srdečně Vás zveme v úterý 19. 3. 2024 v 18:00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na varhanní koncert.

Pozvánka na žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu 17. 3. 2024

Srdečně Vás zveme v neděli 17. 3. 2024 ve 14:30 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu.

Hromniční pouť s průvodem světla se těšila hojné účasti

V páteční podvečer 2. února se v bučovickém kostele uskutečnila po velké historické přestávce 1. Hromniční pouť a průvod světla.

Pozvánka na 1. Hromniční pouť a Průvod světla 2. 2. 2024

Srdečně Vás zveme v pátek 2. 2. 2024 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na 1. Hromniční pouť a Průvod světla. Přijďme společně prosit Pannu Marii za ochranu a dar víry pro naše děti a odvrácení zla od našich rodin a našeho města.

Obnovené varhany mohou opět plnohodnotně sloužit

Restaurátoři dokončili obnovu hrací části varhan umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byla jim vrácena podoba z období svého vzniku v roce 1897.

Průčelí bučovického kostela září novou fasádou a hodiny opět měří čas

Rozsáhlou opravu fasády na věžích a čelní části má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie. Výdaje přesahující 3 milióny korun pomohly odstranit nevyhovující stav.