Historie památek

VARHANY

Unikátní varhany s památkově chráněnou skříní s barokní výzdobou se nachází na kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Původní varhany byly postaveny neznámým varhanářem v roce 1788. Byly však již po 100 letech užívání natolik zchátrale, že jejich hrací část musela být v 90. letech 19. století vyměněna - jednalo se o vestavbu nového stroje do staré varhanní skříně. Nástroj byl postaven uničovským varhanářským závodem bratří Braunerů. Varhany byly po zvukové stránce mimořádné, jejich technické zázemí však nebylo příliš kvalitní. Přesto se dochovalo 80 %  původního píšťalového fondu  Nástroj byl poté v 1. polovině 20. stol. dvakrát přestavěn a předisponován firmou Jan Tuček z Kutné Hory. Zmíněný varhanářský závod byl na tom kvalitativně ještě mnohem hůř, než předešlá firma bratří Braunerů, proto bylo nutné nástroj neustále opravovat, a to i často rukou neodbornou, což vedlo k jeho současnému stavu, kdy je na pokraji životnosti.

KOSTEL

Kostel, resp. kněžiště a hlavní loď, byl postaven v letech 1637–1641 za Maxmiliána z Lichtenštejna švýcarsko-italským architektem Giovannim Giacomem Tencallou v barokním slohu. V roce 1642 kostel vysvětil olomoucký kanovník Kašpar Karas z Rhomsteinu. Oratoř a kruchta byly přistavěny roku 1748 podle rakouského architekta Antona Erharda Martinelli. V letech 1826-1830 došlo ke klasicistní přestavbě, podle projektu Franze Engela byly vystavěny boční lodě a vstupní útvar s dvojvěžím a předsíní.  Hlavní interiéry chrámu zkrášlil štukovou figurální výzdobou Jan Schubert.

V roce 1934 kostel zachvátil požár. Vznikl v zadní části chrámové střechy v malé věži nad oltářem a za silného větru se rychle rozšířil na celou střechu nad chrámovou klenbou a poté na obě věže. Oheň zničil úplně dřevěnou konstrukci střechy kostela i věží. Přestože stávající střecha kostela je výsledkem obnovy z roku 1934, byla postavena shodně s historickou podobou, a tak se podílí na autentickém výrazu architektury.