Foto a video projektu


Videozáznamy

Slavnostní otevření expozice - záznam farnosti Bučovice

Slavnostní otevření expozice - záznam kabelové televize Bučovice

Slavnostní otevření expozice - záznam televize NOE

Noc kostelů - záznam kabelové televize Bučovice

Představení a slavnostní zahájení projektu - záznam farnosti Bučovice


Fotogalerie

Koncert ke cti sv. Josefa a sv. Cecílie 19.3.2024

gallery


Žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu 17.3.2024

gallery


Hromniční pouť a průvod světla 2.2.2024

gallery


Obnovené varhany (průběh prací v roce 2023)

gallery


Původní stav a nový stav fasády

gallery


Vernisáž IKON v rámci EHD 15.9.2023

gallery


Vernisáž s besedou 23.7.2023

gallery


Noc kostelů 2.6.2023

gallery


Průběh obnovy hrací části varhan

gallery


Obnovená varhanní skříň

gallery


Nová střecha kostela

gallery


Koncert a tanec v rámci EHD 16.9.2022

gallery


Vernisáž s besedou 31.7.2022

gallery


Prezentace o průběhu projektu

gallery


Noc kostelů 10.6.2022

gallery


Zahájení opravy střechy kostela

gallery


Zahájení restaurování varhan - první kontrolní den 29.11.2021

gallery


Beseda se studenty 29.9.2021

gallery


Promítání dokumentu Mlynáři od Babic 17.9.2021

gallery


Slavnostní otevření expozice 15.8.2021

gallery


Noc kostelů 28.5.2021

gallery