Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

POPIS PROJEKTU


Předmětem projektu je zejména restaurování unikátních varhan s památkově chráněnou skříní s barokní výzdobou, jejichž historie sahá až do roku 1788, a oprava střechy raně barokního kostela z roku 1642, který je nemovitou kulturní památkou a tvoří významnou dominantu náměstí v Bučovicích.

Kromě stavebních a restaurátorských prací je záměrem projektu snaha o širší zpřístupnění památek veřejnosti zavedením návštěvních hodin, kdy bude kostel otevřen pro veřejnost k jeho osobní návštěvě a prohlídce interiéru.

Ještě širšího zpřístupnění památek bude dosaženo inovativním způsobem jejich prezentace, a to vytvořením virtuální prohlídky kostela a interaktivního virtuálního 3D modelu varhan. Obě prezentace budou umístěny na webových stránkách farnosti/projektu. Zde si je budou moci prohlédnout i handicapovaní, kterým činí problém osobní návštěva památek.

V prostorné předsíni kostela bude ve spolupráci s českým partnerem Občanské sdružení PAMĚŤ vytvořena stálá expozice na téma perzekuce katolické církve v době totality se zaměřením na kněze Václava Drbolu. Tento kněz byl významnou osobností farnosti i města Bučovice. Ve farnosti působil jako kaplan a ve veřejném životě se aktivně angažoval v místních spolcích a v Československé straně lidové. V roce 1951 byl nezákonně popraven. Soudně rehabilitován byl v roce 1990 a nyní probíhá proces jeho blahořečení. Slavnostní otevření expozice se předpokládá v srpnu 2021, u příležitosti významného výročí 70. let od jeho popravy.

K udržení živé funkce kulturního dědictví přispějí doplňkové aktivity projektu. Partner Občanské sdružení PAMĚŤ každoročně připraví a představí výstavu, která mapuje příběhy a osudy perzekuovaných lidí a průběh událostí spojených s dobou totality. Výstava v bučovickém kostele bude zahájena vernisáží s besedou na toto téma.

Ve spolupráci s dalším českým partnerem MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě bude zorganizován mistrovský interpretační varhanní kurz určený pro studenty konzervatoří, JAMU nebo profesionální varhaníky. Tento kurz bude ukončen koncertem pro širokou veřejnost.  

Dále se farnost každoročně zapojí do dvou celostátních akcí a nabídne veřejnosti zajímavý program. Jarní akce zvaná Noc kostelů bude realizována ve spolupráci s partnerem z Norska URVAL OSLO ART.  Partner se bude podílet na uspořádání výstavy norského umění.  Výstava bude zahájena vernisáží v den konání akce Noc kostelů. Podzimní celostátní akce, do které se farnost zapojí, je známá pod názvem Dny evropského dědictví.

Součástí projektu je i návštěva zástupců farnosti v galeriích v Norsku, kde je angažován norský partner, za účelem načerpání inspirace a zkušeností ohledně organizování výstav.

V rámci projektu budou vytvořena nová pracovní místa. Finančně podpořen bude i management a publicita projektu.

Součástí projektu je také vypracování a zavedení podnikatelské strategie. Tato strategie zhodnotí místní podmínky a navrhne optimální dlouhodobé využití a provoz obnoveného kulturního dědictví, aby mělo maximální přínos pro místní lokalitu i region.

Projekt bude probíhat v období od 3/2021 do 4/2024, přičemž nejvíce časově náročné bude restaurování varhan.