Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura a z rozpočtu Jihomoravského kraje



Název projektu:

Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Příjemce grantu:

Římskokatolická farnost Bučovice

Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, restaurování varhan a komplexním využitím a prezentací revitalizované kulturní památky, která nabídne rozšíření nabídky kulturních i vzdělávacích akcí v regionu a s tím spojené jeho oživení.

Období realizace projektu:
3/2021 – 4/2024

Partneři projektu:

  • URVAL OSLO ART, Norsko
  • Občanské sdružení PAMĚŤ, Česká republika
  • MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, z. s., Česká republika
Celkové způsobilé výdaje 17 444 194 Kč
Schválená výše grantu z Fondů EHP 15 699 774 Kč
Schválená výše dotace z JmK 700 000 Kč
Výše spolufinancování 1 044 420 Kč
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP

Podpořeno dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje

www.fondyehp.cz/kultura

www.fondyehp.cz  - www.eeagrants.org

Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu Kultura

www.mfcr.cz

Plánujete cestu do Bučovic? Srdečně Vás zveme do kostela, který bude od 4. 7. 2022 zpřístupněn veřejnosti k prohlídce jeho interiéru.
Dne 10. 6. se v areálu bučovického kostela Nanebevzetí Panny Marie již podruhé uskutečnila celostátní akce Noc kostelů. Letos byla do programu zahrnuta také výstava s vernisáží, na které se podílel norský partner projektu URVAL OSLO ART.
Srdečně Vás zveme na akci Noc kostelů, která se uskuteční dne 10. 6. 2022 v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Současně si můžete v kostele prohlédnout výstavu norského výtvarného umění, která potrvá do 12. 6. 2022.
V druhé polovině března byla zahájena oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích.
Na tomto webu i na stránkách farnosti je možné si prohlédnout interiér kostela a vyslechnout si zajímavý komentář.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích byla koncem listopadu zahájila generální obnova varhan.

 

Více aktualit