URVAL OSLO ART, Norsko

URVAL OSLO ART je studio, které vlastní norská výtvarnice s českými kořeny Helena Urválková. Věnuje se tvorbě, vystavování i prodeji uměleckých děl. Je angažována v několika norských galeriích, kde spolupracuje na přípravách nových výstav a je v úzkém kontaktu s umělci, kurátory, sběrateli, galeristy i kritiky norské výtvarné scény. Velká část její práce se skládá i z navazování kontaktů a budování kontaktní sítě.


www.urvalkovahelena.com


Občanské sdružení PAMĚŤ

Občanské sdružení Paměť založili v roce 2008 Miroslav Kasáček – historik a autor knih s tématikou perzekuce v době totality, s Luďkem Navarou – novinářem a scenáristou, oceněným novinářskou cenou Karla Havlíčka Borovského.

Impulsem ke vzniku sdružení byla snaha otevřít minulost a rozvinout debatu nad osudy jednotlivců i celých rodin vystavených tlaku komunistického režimu.

Projekty sdružení mapují příběhy druhé poloviny 20. století, které výrazně zasáhly do života české společnosti a jsou realizovány v různých formách – výstavy, televizní dokumenty, knižní publikace, internetové stránky, mobilní aplikace, besedy pro školy, debaty pro veřejnost.


www.sdruzenipamet.cz


MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, z. s.

MUSICA SACRA je občanské sdružení chrámových hudebníků. Navazuje na Jednotu na zvelebení církevní hudby na Moravě, založenou z podnětu Leoše Janáčka v r. 1881. Má přes 500 členů – kantorů, varhaníků, sbormistrů, zpěváků, skladatelů, pedagogů i hudebních vědců z celé ČR.

MUSICA SACRA usiluje o zkvalitnění hudební složky liturgie především zvýšením liturgické a hudební úrovně kantorů-varhaníků. Pořádá pro ně různé typy kurzů a seminářů, vydává zpravodaj a potřebné publikace, provozuje archiv a knihovnu. Její kvalifikační systém přijala brněnská diecéze a pro celou Českou republiku doporučila Česká biskupská konference.


www.musicasacra.cz