Kontakt

Římskokatolická farnost Bučovice při kostele Nanebevzetí Panny Marie

Kontaktní adresa: Mírová 203, 685 01 Bučovice
Duchovní správce: P. Mgr. Tomáš Fránek, BA, administrátor farnosti
Telefon: +420 517 383 516
Mobil: +420 777 210 010
E-mail: bucovice@dieceze.cz
Web farnosti: www.farnostbucovice.cz
Web projektu:
www.projekt.farnostbucovice.cz
Bankovní spojení: 1560680379/0800, Česká spořitelna
IČO:

61729795