Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura a z rozpočtu Jihomoravského krajeNázev projektu:

Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Příjemce grantu:

Římskokatolická farnost Bučovice

Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, restaurování varhan a komplexním využitím a prezentací revitalizované kulturní památky, která nabídne rozšíření nabídky kulturních i vzdělávacích akcí v regionu a s tím spojené jeho oživení.

Období realizace projektu:
3/2021 – 4/2024

Partneři projektu:

  • URVAL OSLO ART, Norsko
  • Občanské sdružení PAMĚŤ, Česká republika
  • MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, z. s., Česká republika
Celkové způsobilé výdaje 17,4 mil. Kč
Celkové výdaje projektu 17,9 mil. Kč
Schválená výše grantu z Fondů EHP 15,7 mil. Kč
Schválená výše dotace z Jihomoravského kraje 1,15 mil. Kč
Schválená výše dotace z města Bučovice 0,4 mil. Kč
Výše spolufinancování farnosti Bučovice 0,6 mil. Kč
Podpořeno Islandem,Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP

Podpořeno dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje

Podpořeno dotací z města Bučovice

www.fondyehp.cz/kultura

www.fondyehp.cz  - www.eeagrants.org

Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu Kultura

www.mfcr.cz

Na závěr rozsáhlého projektu bučovické farnosti byl vytvořen virtuální interaktivní 3D model bučovických varhan, který je umístěn na tomto webu i na stránkách farnosti.
Dne 19. března se v bučovickém kostele konal koncert ke cti sv. Josefa a sv. Cecílie.
Rozsáhlý projekt včetně generální obnovy varhan má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Výdaje projektu dosáhly téměř 18 miliónu korun. Částka přesahující 7,6 miliónů korun pomohla odstranit havarijní stav varhan.
Srdečně Vás zveme v úterý 19. 3. 2024 v 18:00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na varhanní koncert.
Srdečně Vás zveme v neděli 17. 3. 2024 ve 14:30 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu.
V páteční podvečer 2. února se v bučovickém kostele uskutečnila po velké historické přestávce 1. Hromniční pouť a průvod světla.

 

Více aktualit