Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura a z rozpočtu Jihomoravského krajeNázev projektu:

Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Příjemce grantu:

Římskokatolická farnost Bučovice

Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, restaurování varhan a komplexním využitím a prezentací revitalizované kulturní památky, která nabídne rozšíření nabídky kulturních i vzdělávacích akcí v regionu a s tím spojené jeho oživení.

Období realizace projektu:
3/2021 – 4/2024

Partneři projektu:

  • URVAL OSLO ART, Norsko
  • Občanské sdružení PAMĚŤ, Česká republika
  • MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, z. s., Česká republika
Celkové způsobilé výdaje 17,4 mil. Kč
Celkové výdaje projektu  17,9 mil. Kč
Schválená výše grantu z Fondů EHP 15,7 mil. Kč
Schválená výše dotace z Jihomoravského kraje 1,15 mil. Kč
Schválená výše dotace z města Bučovice 0,4 mil. Kč
Výše spolufinancování farnosti Bučovice 0,6 mil. Kč
Podpořeno Islandem,Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP

Podpořeno dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje

Podpořeno dotací z města Bučovice

www.fondyehp.cz/kultura

www.fondyehp.cz  - www.eeagrants.org

Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu Kultura

www.mfcr.cz

Srdečně Vás zveme v pátek 2. 2. 2024 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na 1. Hromniční pouť a Průvod světla. Přijďme společně prosit Pannu Marii za ochranu a dar víry pro naše děti a odvrácení zla od našich rodin a našeho města.
Rozsáhlou opravu fasády na věžích a čelní části má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie. Výdaje přesahující 3 milióny korun pomohly odstranit nevyhovující stav.
Bučovický kostel má za sebou úspěšné konání několika akcí - Noc kostelů s výstavou norského umění, vernisáž výstavy o perzekuci v době totality s besedou a akci Dny evropského dědictví.
Srdečně Vás zveme v pátek 15. 9. 2023 od 19 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na večerní program v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).
Srdečně Vás zveme v neděli 23. července 2023 ve 14 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, kde se při příležitosti 72. výročí smrti Václava Drboly uskuteční vernisáž výstavy s besedou včetně promítání dokumentu. Výstava o perzekuci v době totality potrvá do 17. září 2023.
Plánujete cestu do Bučovic? Srdečně Vás zveme do kostela, který bude v období 3. 7. - 3. 9. 2023 zpřístupněn veřejnosti k prohlídce jeho interiéru.

 

Více aktualit