Pozvánka na výstavu IKON a její vernisáž 15. 9. 2023 v rámci EHD

 28.08.2023

Srdečně Vás zveme v pátek 15. 9. 2023 od 19 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na večerní program v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

V bučovickém kostele se v rámci večerního programu rozezní duchovní hudba, která doprovodí vernisáž IKON od ikonopisatelky Milady Šprtové. Součástí vernisáže bude také povídání o ikonách.

V době návštěvních hodin uvedených na plakátě si mohou návštěvníci prohlédnout interiér kostela a ve vstupní předsíni stálou expozici věnovanou knězi Václavu Drbolovi, který se stal obětí komunistického režimu. K vidění budou také výstavy.

Putovní výstava, kterou v kostele při příležitosti 72. výročí smrti Václava Drboly připravil ve spolupráci s bučovickou farností projektový partner “Sdružení PAMĚŤ z.s.“, se skládá ze tří částí. První dvě části jsou věnované kněžím Janu Bulovi a Františku Pařilovi, kteří byli nezákonně popraveni a stali se tak obětí tzv. babických procesů. Tyto části výstavy zpracovali studenti gymnázií v Moravských Budějovicích a Tišnově. Třetí část s názvem Gottwaldovy oprátky - Poslední adresa Cejl představuje neobyčejný příběh Leopolda Doležala, stejně jako příběhy devíti dalších statečných lidí, kteří byli popraveni v brněnské věznici. Patří mezi ně například bojovník Petr Křivka, ale také někdejší partyzáni Jaromír Vrba a bratři Daňkové. Výstava navazuje na nedávno vydanou stejnojmennou publikaci od autorů Miroslava Kasáčka a Luďka Navary. Výstava IKON bude k prohlédnutí od 15.9.

Zajímavostí bučovického kostela je milostná socha Panny Marie Hromničné, která se nachází vpravo za vchodovými dveřmi do lodi kostela. Socha Panny Marie Hromničné je zřejmě přesnou kopií sochy z kostela řádu trinitářů ve Vídni na Alser Straße a váže se k ní v 1. polovině 18. století vznik poutního místa v bučovickém kostele. U sochy bude umístěn stojan se svíčkami, kde bude možnost svíčku rozsvítit a svěřit své starosti a bolesti nebo i poděkování Panně Marii, mocné přímluvkyni u Boha.

Plakát


Vytvoření expozice, instalace výstavy, otevření kostela pro veřejnost i akce Dny evropského dědictví ve farnosti Bučovice jsou součástí projektu "Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích" financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a případně i videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.