Pozvánka na výstavu a její vernisáž s besedou 31. 7. 2022

 01.07.2022

Srdečně Vás zveme v neděli 31. července 2022 ve 14 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, kde se při příležitosti 71. výročí smrti Václava Drboly uskuteční vernisáž výstavy s besedou včetně promítání dokumentu. Výstava o perzekuci v době totality potrvá do 18. září 2022.


Výstava, kterou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích připraví ve spolupráci s bučovickou farností partner projektu “Sdružení PAMĚŤ z.s.“, se skládá ze tří částí.

První část s názvem Setkání v pekle mapuje příběhy třetího odboje ‐ výstava ukazuje na konkrétních příkladech statečnost a odvahu lidí bojujících s komunistickým režimem.

Druhá část s názvem Tváře Cejlu je výstavou o bývalé káznici v Brně na ulici Cejl.

Třetí část s názvem P. Václav Drbola je výstava o knězi, který byl nezákonně popraven a stal se tak obětí takzvaných babických procesů.Tomuto knězi je také věnována stálá expozice umístěná v předsíni kostela.

Výstava potrvá do 18. 9. 2022.

Vernisáž s besedou se zástupci “Sdružení PAMĚŤ z.s.“ panem Miroslavem Kasáčkem a Ing. Luďkem Navarou se uskuteční 31. 7. 2022 ve 14 hodin.

V rámci vernisáže bude možnost zhlédnout dokumentární film Dopisy z cely smrti. Dokument přibližuje poslední okamžiky šesti obětí justičních vražd z období komunismu mezi lety 1949 až 1953. Opírá se o jejich poslední dopisy před smrtí, které archivy vydaly až po dlouhých desetiletích. Atmosféru soudních procesů a věznic komentují pamětníci, situaci jednotlivých rodin vykreslují dosud žijící příbuzní a přátelé. Je reflexí toho, jak se česká společnost téměř dvacet let po pádu režimu vyrovnala s jejich příběhy a křivdami na nich spáchanými. (57 min.)

Plakát


Výstava i její vernisáž s besedou je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a případně i videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.