Pozvánka na výstavu a její vernisáž s besedou 23. 7. 2023

 26.06.2023

Srdečně Vás zveme v neděli 23. července 2023 ve 14 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, kde se při příležitosti 72. výročí smrti Václava Drboly uskuteční vernisáž výstavy s besedou včetně promítání dokumentu. Výstava o perzekuci v době totality potrvá do 17. září 2023.


Výstava, kterou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích připravil ve spolupráci s bučovickou farností partner projektu “Sdružení PAMĚŤ z.s.“, se skládá ze tří částí.

První část je věnována knězi Janu Bulovi, který byl nezákonně popraven a stal se tak obětí takzvaných babických procesů. Výstavu zpracovali studenti gymnázia v Moravských Budějovicích.

Druhá část je věnována také knězi nezákonně popravenému v rámci babických procesů Františku Pařilovi. Tuto výstavu zpracovali studenti gymnázia v Tišnově.

Třetí část s názvem Gottwaldovy oprátky - Poslední adresa Cejl představuje neobyčejný příběh Leopolda Doležala, stejně jako příběhy devíti dalších statečných lidí, kteří byli popraveni v brněnské věznici. Patří mezi ně například bojovník Petr Křivka, ale také někdejší partyzáni Jaromír Vrba a bratři Daňkové. Výstava navazuje na nedávno vydanou stejnojmennou publikaci od autorů Miroslava Kasáčka a Luďka Navary.

Výstava potrvá do 17. 9. 2023.

Vernisáž s besedou se zástupci “Sdružení PAMĚŤ z.s.“ panem Miroslavem Kasáčkem a Ing. Luďkem Navarou se uskuteční 23. 7. 2023 ve 14 hodin.

V rámci vernisáže bude možnost zhlédnout dokumentární film Václav Drbola, Jan Bula, František Pařil - Smrt na komunistickém popravišti. O čem dokument pojednává? V době komunistického teroru, po roce 1948 se církev stává nepřítelem. Její představitelé jsou tvrdě pronásledování. Tři kněží z Babic a okolí na Třebíčsku, zaplatí svou víru a přesvědčení životem. Případ Babice je označení událostí, které souvisí s vraždou tří funkcionářů místního národního výboru v Babicích na Třebíčsku v červenci 1951. Tyto události se staly záminkou pro rozpoutání komunistického útoku proti celým skupinám obyvatel. Cílem bylo zejména zastrašit církev a rozvrátit selské rody, pevně spojené s rodnou půdou. Ve zinscenovaných Babických procesech bylo odsouzeno 107 osob. Jedenáct z nich bylo popraveno. Mezi popravenými jsou také tři kněží, kterým je věnován tento film. (26 min.)

Plakát


Výstava i její vernisáž s besedou je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a případně i videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.