Pozvánka na Noc kostelů 2. 6. 2023 a na výstavu obrazů 2. - 4. 6. 2023

 02.05.2023

Srdečně Vás zveme na akci Noc kostelů, která se uskuteční dne 2. 6. 2023 v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Současně si můžete v kostele prohlédnout výstavu norského výtvarného umění, která potrvá do 4. 6. 2023.


Již potřetí se pro širokou veřejnost otevře bučovický kostel Nanebevzetí Panny Marie v rámci celostátní akce Noc kostelů. Také letos je do programu zahrnuta výstava s vernisáží, na které se podílí norský partner projektu URVAL OSLO ART.

Motto letošního ročníku Noci kostelů je „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“   

Program začne v 17 hodin mší svatou, po které bude následovat koncert 4God. Kostelem se rozezní písně nejen v našem rodném jazyce, ale i v angličtině, francouzštině, španělštině, polštině, svahilštině a mnoha dalších v provedení členů čtyř schol z Milonic, Nemotic, Brankovic a Dobročkovic. Od 19 hodin se před kostelem začne odehrávat Kolotoč pohádek z dílny divadla Já to jsem Víti Marčíka ml. Venkovní divadelní představení dvou klasických lidových pohádek O Jeníčkovi a Mařence a O velké řepě a třetí na požádání O kohoutkovi a slepičce, nás přivedou do světa loutek. Ve 20 hodin se v kostele uskuteční vernisáž obrazů norské výtvarnice Heleny Urvalkove. Norská umělkyně, narozená ve Frýdlantě v Čechách žije od svých 15 let v Norsku, kde také vystudovala malířství a historii umění na Kunstøyskolen v Oslo. Dnes čerpá inspiraci jak ze svých vzpomínek na dětství v rodné zemi a z pozdějších cest do Čech za hledáním svých českých kořenů, tak i ze severské země, která se stala jejím novým domovem. Závěr programu bude patřit tanečnímu umění v podání Anežky Miškovské. Mladá tanečnice založila taneční skupinu Filiae Regis, ve které se snaží propojovat pohyb a modlitbu v liturgickém tanci. Po té až do 22 hodin bude možnost individuální prohlídky kostela.

Výstavu si bude možné prohlédnou ještě další dva dny, a to v sobotu 3. 6. 2023 v 10-17 hod. a v neděli 4. 6. 2022 v 10:30-14 hod. Autorka děl bude na výstavě přítomna každý den vždy v 1. hodině návštěvní doby.


Plakát

Program koncertu


Akce Noc kostelů včetně výstavy je ve farnosti Bučovice součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a případně i videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.