Pozvánka na Noc kostelů 10. 6. 2022 a na výstavu obrazů 10. - 12. 6. 2022

 29.04.2022

Srdečně Vás zveme na akci Noc kostelů, která se uskuteční dne 10. 6. 2022 v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Současně si můžete v kostele prohlédnout výstavu norského výtvarného umění, která potrvá do 12. 6. 2022.


Již podruhé se pro širokou veřejnost otevře bučovický kostel Nanebevzetí Panny Marie v rámci celostátní akce Noc kostelů. Letos je do programu zahrnuta výstava s vernisáží, na které se podílí norský partner projektu URVAL OSLO ART.

Program začne v 18:00 mší svatou, po které bude následovat v 19:00 před kostelem divadelní představení nejen pro děti Africké pohádky z dílny Divadla Fígl. Ve 20:00 se v kostele uskuteční vernisáž obrazů norské výtvarnice Heleny Urvalkové. Poté bude prostor pro komentář k probíhajícím opravám kostela a od 21:00 se chrámem rozezní koncert v podání Barbory Jiráskové – zpěv a Anežky Gebauerové – akordeon. Ve 22:00 celá akce utichne slovem na dobrou noc.

Výstavu si bude možné prohlédnou ještě další dva dny, a to v sobotu 11. 6. 2022 ve 13-17 hod. a v neděli 12. 6. 2022 v 11-14 hod.. Autorka děl bude na výstavě přítomna každý den vždy v 1. hodině návštěvní doby.

Plakát s programem

Motto letošního ročníku Noci kostelů je „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“   

Norská umělkyně Helena Urvalková, narozená ve Frýdlantě v Čechách žije od svých 15 let v Norsku, kde také vystudovala malířství a historii umění na Kunstøyskolen v Oslo. Dnes čerpá inspiraci jak ze svých vzpomínek na dětství v rodné zemi a z pozdějších cest do Čech za hledáním svých českých kořenů, tak i ze severské země, která se stala jejím novým domovem.

Helena Urvalková na letošní akci Noc kostelů vystaví 6 olejomaleb menší velikosti a několik abstraktních akvarelů. Téma výstavy je úzce spjato s mottem celé akce Noc kostelů.

Výtvarnice je fascinovaná kontrastem mezi dnem a nocí, tím jak se lidská duše a naše vnímání mění po západu slunce. Ve své tvorbě používá symboly a volně navazuje na tradici surrealismu, kde nachází inspiraci u svých vzorů jako je například Frida Kahlo, Salvador Dali či Giorgio de Chirico.

Hudebnice Barbora Jirásková a Anežka Gebauerová jsou absolventkami Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Barbora po absolutoriu pokračovala ve studiích na Hudební akademii múzických umění v Praze pod vedením Prof. Jany Jonášové. Z HAMU v Praze Barbora pokračovala na prestižní univerzitě Conservatorium van Amsterdam v Holandsku, kde studovala u Sasji Hunnego. V letošním roce dokončila svá studia na Ostravské Univerzitě. Během svého studia na konzervatoři Barbora dvakrát obdržela první místo v celostátní soutěži konzervatoří v oboru klasického zpěvu. Rovněž vyhrála první cenu v mezinárodní soutěži Pro Bohemia či v Pěvecké soutěži Olomouc. V roce 2012 vystoupila ve spolupráci s Českou ambasádou ve městě Doněck (UA). Několikrát vystupovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava ale také s Moravskou filharmonií Olomouc či se Śląskou Orkiestrou Kameralnou v Katovicích. Pravidelně spolupracuje jako sólistka se soudobými skladateli a experimentátory.

Anežka po ukončení studií na konzervatoři nastoupila na Hudební Akademii Karola Szymanowského v Katovicích, kde studovala hru na akordeon a také jazzovou skladbu. Během studií se úspěšně účastnila soutěží a mistrovských kurzů (např. 2. místo na přehlídce konzervatoří v Pardubicích, 2. místo na mezinárodní soutěži Kleine Tage der Harmonika Klingenthal, 1. místo na Lanciano accordion festival v Itálii, 2. místo na Mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě), účinkovala na koncertech jak sólově (vystoupila např. s Janáčkovou filharmonií v rámci cyklu Jeunesse Musicales nebo s brněnským uskupením Ensemble Opera Diversa), tak v rámci různých komorních uskupení různých hudebních žánrů (Noach, Ostravská banda). Spolupracovala s ostravskými hudebními institucemi a divadly (Národní divadlo moravskoslezské, Těšínské divadlo, Divadlo Petra Bezruče). Prezentovala tvorbu současných skladatelů například na festivalu Hudební současnost nebo Ostravské dny nové hudby.

Během koncertu v bučovickém kostele uslyšíme skladby a písně autorů jako je Samuel Barber, Aaron Copland, Gabriel Fauré, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, Goerge Gershwin, Isac Albeniz a další.


Akce Noc kostelů včetně výstavy je ve farnosti Bučovice součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a případně i videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.