Pozvánka na koncert a modlitbu tancem 16.9.2022 v rámci EHD

 29.08.2022

Srdečně Vás zveme v pátek 16. 9. 2022 od 19 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na večerní program v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

V bučovickém kostele zazní koncert duchovní hudby - zpěv Týny Mrázkové s varhanním doprovodem Karla Bezdíčka. Součástí večerného programu je také modlitba tancem v podání Anežky Miškovské.

Týna Mrázková i Karel Bezdíček studují na ZUŠ varhanické Brno, Týna se věnuje zpěvu a vlastní tvorbě a Karel klavíru a hře na varhany.

Anežka Miškovská je absolventkou I. a II. cyklu tanečního oboru ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře n/Sáz. Tanci se věnuje již 13 let a vede k němu i malé tanečnice. Založila taneční skupinu Filie Regis, ve které se snaží propojovat pohyb a modlitbu v liturgickém tanci.

Po celou dobu trvání EHD, tj. 10. - 18. 9. 2022, si mohou návštěvníci v návštěvní době prohlédnout interiér kostela a ve vstupní předsíni stálou expozici věnovanou knězi Václavu Drbolovi, který se stal obětí komunistického režimu. K vidění bude i výstava Setkání v pekle, Tváře Cejlu, P. Václav Drbola. Výstava se skládá ze tří částí, dvě části, které zpracovalo Sdružení PAMĚŤ, mapují příběhy třetího odboje a popisují bývalou káznici v Brně na ulici Cejl a třetí část vytvořená Biskupstvím brněnským zobrazuje život kněze Václava Drboly.

Plakát

Program koncertu


Vytvoření expozice, instalace výstavy, otevření kostela pro veřejnost i akce Dny evropského dědictví ve farnosti Bučovice jsou součástí projektu "Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích" financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a případně i videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.