V bučovické farnosti byl zahájen projekt financovaný z Fondů EHP 2014-2021

 19.03.2021

V bučovické farnosti byl zahájen projekt financovaný z Fondů EHP 2014-2021


V polovině března byl schválen grant z Fondů EHP 2014-2021 ve výši téměř 15,7 mil. Kč na projekt Římskokatolické farnosti Bučovice s názvem Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Projekt bude realizován v období 3/2021-4/2024 a celkové předpokládané výdaje projektu činí 17,4 mil. Kč.

Dne 19. 3. 2021 proběhla v bučovickém kostele u příležitosti zahájení projektu slavnostní mše svatá, kterou celebroval slavkovský děkan Mgr. Milan Vavro.

Celá akce probíhala za přísného dodržení všech mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19.


Videozáznam  - Představení a slavnostní zahájení projektu


gallery