Úspěšné konání akce Noc kostelů

 04.06.2021

Dne 28. 5. se v areálu bučovického kostela Nanebevzetí Panny Marie poprvé uskutečnila celostátní akce Noc kostelů.

Po večerní mši svaté následoval doprovodný program s možností nahlédnout na kůr kostela ke vzácným varhanám, které čeká rozsáhlá rekonstrukce.

Nejen nejmladší návštěvníci si užili zábavné i dojemné představení Malý princ z divadla Já to jsem Víti Marčíka ml. Pro milovníky historie poté následovala zajímavá komentovaná prohlídka kostela s výkladem pana místostarosty Jana Růžičky.

Závěr večera patřil umění, účastníci si mohli vychutnat koncert vážné hudby s varhanami a zpěvem sester Mrázkových a taneční meditační tečku na konec od Anežky Miškovské.

Celý večer byl věnován široké veřejnosti a byl příležitostí pro kohokoli přijít nebo jen nahlédnout do Bučovického kostela. Zažít, že kostel není jen prázdná stará budova, ale živé místo setkání, kde je každý vítán. Milým slovem a úsměvem tento večer doprovázel místní kněz P. Tomáš Fránek.

Bylo velkou radostí vidět tolik nadšených návštěvníků různého věku z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Velký dík patří všem organizátorům, účinkujícím a pomocníkům, a také všem lidem, kteří přišli a naplnili smysl této akce.

Tato akce je v bučovické farnosti součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Celá akce probíhala za dodržení mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19.


gallery


Záznam kabelové televize Bučovice ZDE


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery