Průčelí bučovického kostela září novou fasádou a hodiny opět měří čas

 20.11.2023

Rozsáhlou opravu fasády na věžích a čelní části má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie. Výdaje přesahující 3 milióny korun pomohly odstranit nevyhovující stav.

Díky Boží pomoci a přímluvě sv. Josefa byly na začátku listopadu zdárně dokončeny práce na opravě fasády bučovického kostela.

Po dobu čtyř měsíců se pod lešením kostela odehrávala náročná oprava. Byly odstraněny nesoudržné omítky a malby. Kompletní výměny se dočkalo oplechování říms a parapetů. Nově jsou chráněny titanzinkovým plechem. Věžní okna a kovové okenní žaluzie dostaly po očištění nový nátěr. Kříž byl sejmut a nově pozlacen. Původní patku kříže nebylo možné opravit. Byla odstraněna a zhotovena nová včetně pouzdra umožňující ukotvení a v budoucnu snazší případné opětovné vyjmutí kříže. Po opravě omítek a penetraci byla fasáda celoplošně přetažena novým vápenným štukem. Poté obdržela nový nátěr silikátovou fasádní barvou. Původní odstín byl zachován. Drát hromosvodu i se svorkami byl vyměněn. Na závěr byly všechny klempířské prvky opatřeny ochranou proti ptákům ve formě hrotových pásů. Na nejširší římse pod hodinami a před sochami byla umístěna síť proti holubům.

V průběhu prací se vyskytlo několik nepředvídatelných skutečností. Jednou z nich byl stav vitráže. „Velké půlkruhové vitrážové okno muselo být nahrazeno replikou. Původní dřevěný rám byl na pokraji své životnosti. Tmel byl popraskaný a na mnoha místech chyběl. Oprava nebyla možná,“ vysvětluje farář Tomáš Fránek.

Obnovení se dočkaly i hodiny, které byly dva roky nefunkční. „V rámci stavební zakázky došlo k očištění ciferníku a ručiček. Hodinový stroj uvedla do chodu odborná oprava, kterou zdarma provedl pan Petr Kotrla z Černčína,“ s vděčností sděluje farář.

Stavební práce realizovala firma REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Oprava fasády je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, na níž se bučovické farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Kultura. Další významnou finanční podporu poskytlo město Bučovice a Jihomoravský kraj. Farnost Bučovice je vděčna i za štědrost projevenou z řad firem a drobných dárců.

gallery gallery


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska