Pozvánka na žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu 17. 3. 2024

 26.02.2024

Srdečně Vás zveme v neděli 17. 3. 2024 ve 14:30 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu.

S radostí oznamujeme, že fyzická realizace projektu bučovické farnosti byla úspěšně dokončena.

Je to téměř na den tři roky, kdy jsme se v kostele společně v den svátku sv. Josefa sešli a děkovali za úspěch při podání žádosti o dotaci z Fondů EHP, tj. z fondů evropského hospodářského prostoru a zároveň prosili o Boží pomoc při realizaci tohoto rozsáhlého projektu a celý průběh realizace jsme s důvěrou svěřili sv. Josefu do ochrany.

Jednou z významných a časově nejnáročnějších aktivit projektu bylo restaurování varhan, a to jak památkově chráněné skříně s barokní výzdobou tak i hracího stroje. Obnova hrací části varhan byla díky Boží pomoci a přímluvě sv. Josefa dokončena na přelomu tohoto roku a nyní se můžeme radovat z krásného díla.

Projekt "Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích" je financován z Fondů EHP, program Kultura. Na realizaci projektu významně přispěly také Jihomoravský kraj a město Bučovice. Na financování projektu měla pozitivní vliv také iniciativa Bučovické varhany, které se ještě před zahájením projektu podařilo získat významné finanční prostředky z řad firem i z řad drobných dárců.

PROGRAM:

14:30 komentář k restaurování varhan a realizaci projektu
15:00 děkovná mše svatá spojená s žehnáním varhan
16:00 inaugurační koncert

Po programu bude připraveno pohoštění v Katolickém domě.


PLAKÁT


Žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizován foto/video záznam pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích nebo na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením foto/video záznamu z akce.

Informace o zpracování osobních údajů.