Pozvánka na slavnostní otevření nové stálé expozice

 15.07.2021

Srdečně Vás zveme v neděli 15. srpna 2021 při příležitosti 70. výročí smrti Václava Drboly na slavnostní otevření stálé expozice, jež je věnována tomuto knězi.

U této příležitosti je také v kostele díky Občanskému sdružení PAMĚŤ nainstalována putovní výstava obsahující 3 části, a to dvě části, které zpracovalo Biskupství brněnské, věnované kněžím Václavu Drbolovi a Janu Bulovi a část vytvořená Občanským sdružením PAMĚŤ popisující babické události. 

Ve 14:30 začne vernisáž výstavy a beseda s autory Miroslavem Kasáčkem a Luďkem Navarou z Občanského sdružení PAMĚŤ.

Pozvánka s programem


Expozice v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie je vytvořena podle návrhu architekta Jana Říčného ve spolupráci s Občanským sdružením PAMĚŤ a představuje život, smrt a odkaz Václava Drboly, oběti komunistického režimu.

Václav Drbola se narodil 16. října 1912 ve Starovičkách nedaleko Hustopečí. V mládí se rozhodl stát se knězem a studoval v Brně teologii. Po vysvěcení na kněze nastoupil v září 1938 do služby ve Slavkově u Brna, se začátkem druhé světové války byl poslán do Čučic a od roku 1943 působil jako kaplan v Bučovicích, které se staly jeho nejdelším působištěm.

Součástí jeho kněžské služby byla také výuka náboženství a další aktivity zaměřené na formování postojů dětí a mládeže. Především po skončení války se aktivně zapojoval do spolkového a kulturního dění v Katolickém domě, kde sídlil Spolek katolických tovaryšů a jednota Orla. Kupříkladu organizoval divadelní představení a hody. Jeho zálibou bylo také sbírání obrazů.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl Václav Drbola považován za nepohodlnou osobu pro své působení ve spolcích a veřejnou četbu biskupského oběžníku, který informoval o proticírkevních opatřeních vlády.

V březnu 1950 došlo k Drbolově náhlému přeložení do Babic na Třebíčsku, neboť tamější farář byl zatčen pro „protistátní činnost“. Drbolovo kněžské působení v Babicích bylo ukončeno jeho zatčením v červnu 1951. Dva týdny nato otřásla celým tehdejším Československem zpráva o takzvaném babickém případu – vraždě tří funkcionářů národního výboru. Trojnásobná vražda byla využita také k nezákonnému odsouzení Václava Drboly. Nešlo totiž o vyšetření kriminálního činu, nýbrž o jeho zneužití. Smrtící střelba v Babicích umožnila, aby režimu nepohodlné osoby – kněží, soukromí zemědělci a živnostníci – byly souzeny jako spolupachatelé. Série inscenovaných soudních procesů přinesla 11 rozsudků smrti. Václav Drbola byl odsouzen za údajnou velezradu a návod k vraždě (k činu spáchanému dva týdny po jeho zatčení). Popraven byl v brzkých ranních hodinách 3. srpna 1951. Soudní rehabilitace Václava Drboly proběhla v letech 1990–1997. V září 2011 byl v Bučovicích zahájen proces jeho blahořečení.

Stálá expozice v bučovickém kostele má sloužit jako památník, který bude šířit povědomí o Václavu Drbolovi a perzekuci katolické církve komunistickým režimem.


Vytvoření stálé expozice v bučovickém kostele a její slavnostní otevření je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.


Akce se uskuteční za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.