Pozvánka na Koncert ke cti sv. Josefa a sv. Cecílie 19. 3. 2024

 04.03.2024

Srdečně Vás zveme v úterý 19. 3. 2024 v 18:00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na varhanní koncert.

V bučovickém kostele se v úterý večer rozezní zrestaurované varhany. Studenti varhanní hry Konzervatoře v Brně zahrají skladby J. S. Bacha, M. Regera, M. Dupré a dalších. 

PLAKÁT

Před koncertem proběhne odborný varhanní kurz pro studenty konzervatoře. Kurzem provede Mgr. Petr Kolař.


MGR. PETR KOLAŘ

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u Vratislava Bělského, později u Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. Aleny Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil několika interpretačních kurzů. Upozornil na sebe také úspěchy na varhanních soutěžích (1986 Opava II. cena, 1988 Brno II. cena, 1989 Pražské jaro III. cena, 1991 Deventer I. cena) Po ukončení studií v létech 1993 – 2000, vyučuje varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně. Od roku 2000 je pedagogem hry na varhany a improvizace na Konzervatoři a JAMU v Brně. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma a v zahraničí

Po celou svoji hudební kariéru se věnuje práci s pěveckými sbory. V období 1995 – 2002 je angažován v Národním divadle v Brně, kde na pozici sbormistra Zpěvohry, nastudoval více jak 20 operet a muzikálů. V roce 2001 se stává sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. V roce 2014 zakládá Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT. Od roku 2000 je členem předsednictva Musica sacra. Realizoval několik Cd nosičů a televizních záznamů. V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Od roku 1998 zastává pozici ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009, dirigoval hudbu při slavnostní papežské bohoslužbě na místním letišti.

Za své působení v oblasti duchovní hudby obdržel v roce 2013 Medaili sv. Cyrila a Metoděje, v roce 2019 obdržel cenu Johann-Wenzel-Stamitz Pries, uměleckého sdružení Esslingen.


Odborný varhanní kurz včetně Koncertu ke cti sv. Josefa a sv. Cecílie se uskuteční ve spolupráci s partnerem projektu "MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě" a je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizován foto/video záznam pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích nebo na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením foto/video záznamu z akce.

Informace o zpracování osobních údajů.