Pozvánka na 1. Hromniční pouť a Průvod světla 2. 2. 2024

 25.01.2024

Srdečně Vás zveme v pátek 2. 2. 2024 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na 1. Hromniční pouť a Průvod světla. Přijďme společně prosit Pannu Marii za ochranu a dar víry pro naše děti a odvrácení zla od našich rodin a našeho města.

Bučovický kostel je mariánské místo se zaniklou poutní tradicí. Vznik zdejšího poutního místa se klade do první poloviny 18. století a váže se k soše Panny Marie Hromničné, která je zřejmě přesnou kopií sochy z kostela řádu trinitářů ve Vídni na Alser Straße. Sochu nechal zhotovit bučovický knížecí účetní Ferdinand Jan Faber se svou ženou u brněnského sochaře J. Schertze. V historických dokumentech je možné nalézt informace o podivuhodných a zázračných událostech, které byly připisovány milostné soše Matky Boží Hromničné z Bučovic. K Panně Marii Hromničné se konala zvláštní procesí, kdy poutníci žádali o pomoc proti suchu nebo v dobách války, jak v kronice popisuje Ferdinand Jan Faber. Poutní tradice však v tomto místě zanikla vlivem josefínských reforem.

Milostné soše se však i dnes věnuje jistá pozornost. V současnosti je socha převlékána a upravována podle liturgie, k těmto účelům je součástí inventáře bučovického farního kostela několik šatů a plášťů k různým liturgickým obdobím.

Na Hromnice neboli na svátek Uvedení Páně do chrámu se konaly (a někde dosud konají) slavné průvody, při nichž se nosí rozžaté svíce, symbol Krista, tím je připomínáno biblické Simeonovo proroctví, jež Krista Ježíše nazval světlem národů.

Hromniční pouť může být prvním krůčkem k obnovení poutní tradice bučovického mariánského místa.

PROGRAM:

16:30 modlitba růžence
17:00 poutní mše svatá spojená s žehnáním svící
17:45 průvod světla
cca 18:20 posezení u kostela s malým občerstvením

U milostné sochy Panny Marie Hromničné bude umístěn stojan se svíčkami, kde bude možnost svíčku rozsvítit a svěřit své starosti a bolesti nebo i poděkování Panně Marii, mocné přímluvkyni u Boha.

K průvodu:

Lucerny a svíčky budou k dispozici. Můžete si však přinést i své vlastní.

Pro děti bude připraven sladký dárek.

Navrženy jsou dvě trasy a výběr bude v závislosti na počasí.

1. trasa - přes Kalvárii - mapa ZDE

2. trasa - přes náměstí Svobody


PLAKÁT


1. Hromniční pouť včetně Průvodu světla by měla být dodatečně zařazena do projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích nebo na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace akce.

Informace o zpracování osobních údajů.