Oprava střechy bučovického kostela zahájena

 08.04.2022

V druhé polovině března byla zahájena oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích.

Stavební práce jsou zaměřeny především na opravu krovu, zhotovení klempířských prvků včetně sanktusníku a výměnu střešní krytiny. Dílo provádí firma H  & B delta, s.r.o.

Oprava by měla být dokončena v srpnu tohoto roku. Celkové výdaje dosahují výše 5 mil. Kč. Realizace je součástí projektu s názvem „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, na níž se bučovické farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Kultura. Další významnou finanční podporu poskytl Jihomoravský kraj. Farnost Bučovice je vděčna i za štědrost projevenou z řad firem a drobných dárců.

gallery


Raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP rejstř. č. 40196/7-3602 a tvoří významnou dominantu náměstí v Bučovicích. Kostel byl postaven v letech 1637–1641 za Maxmiliána z Lichtenštejna švýcarsko-italským architektem Giovannim Giacomem Tencallou v barokním slohu. V roce 1642 kostel vysvětil olomoucký kanovník Kašpar Karas z Rhomsteinu. Oratoř a kruchta byly přistavěny roku 1748 podle rakouského architekta Antona Erharda Martinelli. Ve 20. letech 19. století došlo ke klasicistní přestavbě, byly vystavěny boční lodě a vstupní útvar s dvojvěžím a předsíní. Hlavní interiéry chrámu jsou zkrášleny štukovou figurální výzdobou, jejíž autorem je Jan Schubert.

Stávající střecha kostela byla postavena nově po požáru v roce 1934. V roce 1934 kostel zachvátil požár. Vznikl v zadní části chrámové střechy v malé věži nad oltářem a za silného větru se rychle rozšířil na celou střechu nad chrámovou klenbou a poté obě věže. Oheň zničil úplně dřevěnou konstrukci střechy kostela i věží. Hned druhého dne po požáru byly zbytky krovů sňaty a kostel provizorně zakryt. V témže roce byl vztyčen nový krov a celá střecha pokryta taškami. Práce zajišťovaly místní firmy – klempířské práce Jan Klement a vazbu včetně střechy Jan Doupovec. Čerpáno z: Michalčík, Miloslav: Bučovice, mé rodné město. Bučovice 2012, str. 48-50. Přestože stávající střecha kostela je výsledkem obnovy z roku 1934, byla postavena shodně s historickou podobou, a tak se podílí na autentickém výrazu architektury a je předmětem památkové ochrany.

V současné době jsou však krytina a klempířské prvky střechy dožilé a vykazují poruchy. Oplechování sanktusníkové věžičky je na hranici životnosti, střecha věžičky je prostřílená, stejně jako makovice. Současný stav celé střechy lodi kostela je tedy natolik nevyhovující, že její obnovu je nutné chápat jako nezbytnou pro zamezení nevratných škod.

Nová střecha přispěje k zajištění dobrého stavu celé kostelní budovy, která slouží nejen pro účely církevní, ale také i vzdělávací (přednášky, varhanní kurz), kulturně-společenské (koncerty, výstavy a další akce) a také turistické účely.


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska