Ohlédnutí za vernisáží s besedou

 05.08.2022

Dne 31. 7. 2022 byla v bučovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie zahájena výstava s názvem Setkání v pekle, Tváře Cejlu, P. Václav Drbola.

Ve 14 hodin místní kněz Tomáš Fránek přivítal přítomné.

Po krátkém úvodním slovu pana Kasáčka a pana Navary (zástupci Sdružení PAMĚŤ) byl promítnut poutavý dokumentární film Dopisy z cely smrti, který zanechal hluboké dojmy.

Dokument přibližuje poslední okamžiky šesti obětí justičních vražd z období komunismu mezi lety 1949 až 1953. Opírá se o jejich poslední dopisy před smrtí, které archivy vydaly až po dlouhých desetiletích. Atmosféru soudních procesů a věznic komentují pamětníci, situaci jednotlivých rodin vykreslují dosud žijící příbuzní a přátelé. Je reflexí toho, jak se česká společnost téměř dvacet let po pádu režimu vyrovnala s jejich příběhy a křivdami na nich spáchanými.

Po zhlédnutí filmu pokračovala vernisáž výstavy, a to besedou se zástupci Sdružení PAMĚŤ a přítomnými účastníky.

Výstava, kterou v kostele připravil ve spolupráci s bučovickou farností partner projektu “Sdružení PAMĚŤ z.s.“, se skládá ze tří částí. První část s názvem Setkání v pekle mapuje příběhy třetího odboje ‐ výstava ukazuje na konkrétních příkladech statečnost a odvahu lidí bojujících s komunistickým režimem. Druhá část s názvem Tváře Cejlu je výstavou o bývalé káznici v Brně na ulici Cejl. Třetí část s názvem P. Václav Drbola je výstava o knězi, který byl nezákonně popraven a stal se tak obětí takzvaných babických procesů. Tomuto knězi je také věnována stálá expozice umístěná v předsíni kostela.

Výstava potrvá do 18. 9. 2022.

Na závěr bylo k dispozici drobné občerstvení, které připravili organizátoři akce a při němž pokračovala vzájemná i osobní debata.

Děkujeme všem, kteří přišli a strávili svůj čas s námi.

Výstava i její vernisáž s besedou je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


gallery

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery