Ohlédnutí za akcemi roku 2023

 30.09.2023

Bučovický kostel má za sebou úspěšné konání několika akcí - Noc kostelů s výstavou norského umění, vernisáž výstavy o perzekuci v době totality s besedou a akci Dny evropského dědictví.

Na začátku června se v areálu bučovického kostela již potřetí uskutečnila celostátní akce Noc kostelů. Také letos byla do programu zahrnuta výstava s vernisáží, na které se podílel norský partner projektu URVAL OSLO ART.

Po večerní mši svaté následoval doprovodný program. Kostelem se rozezněly písně nejen v našem rodném jazyce, ale i v angličtině, francouzštině, španělštině, polštině, svahilštině a mnoha dalších v provedení členů čtyř schol z Milonic, Nemotic, Brankovic a Dobročkovic. Nejen nejmladší návštěvníci si užili zábavné divadelní představení Kolotoč pohádek z jihočeského divadla Já to jsem Víti Marčíka ml. Pro milovníky výtvarného umění poté následovala vernisáž výstavy norské výtvarnice Heleny Urvalkove, která má své kořeny v Česku. Pro letošní výstavu umělkyně čerpala inspiraci z Vigelandského parku v hlavním městě Oslo, v blízkosti místa jejího bydliště. V parku se nachází přes 200 soch od jediného sochaře - Adolfa Gustava Vigelanda.  Výtvarnice zprostředkovala a představila jeho umění ve formě svých kreseb několik jeho soch. Závěr programu patřil tanečnímu umění spojené s modlitbou v podání Anežky Miškovské. Po té byla možnost individuální prohlídky kostela.

Výstavu si bylo možné prohlédnou ještě další dva dny. Autorka děl byla na výstavě přítomna každý den vždy v 1. hodině návštěvní doby.

gallery


Odpoledne čtvrté červencové neděle patřilo vernisáži s besedou a promítáním dokumentu.

Po úvodním slovu zástupců partnera projektu Sdružení PAMĚŤ pana Kasáčka a pana Navary byl promítnut dokumentární film Václav Drbola, Jan Bula, František Pařil - Smrt na komunistickém popravišti. Po zhlédnutí filmu pokračovala vernisáž. V rámci besedy byly představeny jednotlivé části výstavy. První dvě části výstavy byly věnované kněžím Janu Bulovi a Františku Pařilovi, kteří byli nezákonně popraveni a stali se tak obětí tzv. babických procesů. Tyto části výstavy zpracovali studenti gymnázií v Moravských Budějovicích a Tišnově. Třetí část s názvem Gottwaldovy oprátky - Poslední adresa Cejl popisovala neobyčejné příběhy statečných lidí, kteří byli popraveni v brněnské věznici. Po besedě následovala autogramiáda knihy „A přece budu blízko“. Na závěr bylo k dispozici drobné občerstvení, které připravili organizátoři akce a při němž pokračovala vzájemná i osobní debata.

Výstava byla umístěna v kostele až do 17. 9. 2023.

gallery


Večerní program zářijové celostátní akce Dny evropského dědictví byl inspirativní. Akce EHD se v bučovickém kostele konala již potřetí.

Hlavní bod programu patřil vernisáži ikon prolnuté duchovní hudbou. Místní kněz Tomáš Fránek přiblížil přítomným význam jedné z nejproslulejších ikon „Svatá Trojice“ od slavného ruského ikonopisce Andreje Rubleva z 15. století. Po té představila svou tvorbu ikonopisatelka Milada Šprtová. Obohacující zážitek ještě znásobily dojemné tóny nadaných dětí paní Šprtové, Miriam hrou na příčnou flétnu a Ondřej hrou na varhany. Po vernisáži následovala chvíle ticha a rozjímání při svíčkách.

V rámci Dnů evropského dědictví byl po dva víkendy otevřen kostel pro veřejnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout interiér kostela, putovní výstavy na téma perzekuce v době totality a výstavu ikon. U sochy Panny Marie Hromničné byl umístěn stojan se svíčkami s možností rozsvítit svíčku a svěřit své starosti a bolesti nebo i poděkování Panně Marii, mocné přímluvkyni u Boha.

gallery


Velký dík patří všem organizátorům, účinkujícím a pomocníkům.

Děkujeme také všem, kteří přišli a strávili svůj čas s námi.

Uvedené akce jsou ve farnosti Bučovice součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery