O expozici VÁCLAV DRBOLA včetně videozáznamu

 20.08.2021

Dne 15.8.2021 byla slavnostně otevřena stálá expozice věnovaná knězi Václavu Drbolovi, který se stal obětí komunistického režimu.

Expozice byla slavnostně otevřena při příležitosti 70. výročí smrti kněze Václava Drboly.

Po slavnostní mši svaté následovalo žehnání expozice a komentář k blahořečení kněze Václava Drboly. Odpoledne byla zahájena výstava "Babice, P. Drbola a P. Bula" vernisáží s besedou s autory výstavy Babice.


Videozáznam - Slavnostní otevření expozice

Záznam kabelové televize Bučovice


O expozici

Ve vstupním prostoru bučovického kostela byla vytvořena trvalá připomínka kněze Václava Drboly, který byl významnou osobností farnosti i města Bučovice. Ve farnosti působil jako kaplan a ve veřejném životě se aktivně angažoval v místních spolcích a v Československé straně lidové. V r. 1951 byl nezákonně popraven, stal se obětí takzvaných babických procesů. Soudně rehabilitován byl v r. 1990 a nyní probíhá proces jeho blahořečení. Slavností otevření expozice proběhlo v neděli 15.8.2021 při příležitosti 70. výročí smrti tohoto kněze.

„Expozice má neobvyklé architektonické řešení. Z vrcholu klenby v předsíni kostela je spuštěný tepaný kovový půlválec, který slouží jako nosič dokumentů,“ popsal Luděk Navara z Občanského sdružení PAMĚŤ. Sdružení se jako partner projektu podílelo na přípravě expozice.

 „Farnost nás oslovila s myšlenkou, že by v předsíni kostela chtěli zřídit trvalou expozici o Václavu Drbolovi. Vždycky chtěl udělat to dobré, i když to bylo složité a za pravdou stál i za to zaplatil tou největší cenu. Byl nespravedlivě popraven, a proto je to ze surového plechu, který je ručně tepaný, jak trpěl, tak aby ten objekt vyjadřoval napětí jeho osud i tíhu té události. Toto jsme se snažili dostat do toho díla, které vnáší do prostoru expresi, určité napětí. Řekli jsme si s otcem Fránkem, aby to zároveň působilo jako pietní místo při vstupu do kostela, aby to přivedlo lidi k zamyšlení, aby to nebyla na první pohled jen výstavka, ale když člověk vstoupí do kostela tak vidí nejprve takový expresivní objekt, a až v druhém plánu z druhé strany je samotná expozice, kde jsou jednotlivé data života Václava Drdoly s obrazovou dokumentací.“ Vysvětlil svůj návrh architekt Jan Říčný

„Jsem moc rád, že dnes proběhl den, kdy jsme mohli oficiálně otevřít a zahájit tuto expozici, má mnoho symbolických prvků, jedním z těch prvků je použití plechu jako materiálu, který se používal v 50. letech 20.století, je ručně tepaný což znázorňuje konec života V. Drboly poznamenaného násilím a zlobou, která se po něm svezla, ale zároveň je tady v té časové ose naznačen vertikální směr jeho života. Jsem vděčný, že tento den proběhl jako slavnost a věřím, že bude sloužit dál ostatním, kteří se seznámí prostřednictvím této expozice s osudy kněží a vůbec s dějinami naší země.“ Řekl farář Bučovic Tomáš Fránek

U této příležitosti byla také v kostele díky Občanskému sdružení PAMĚŤ nainstalována putovní výstava obsahující 3 části, a to dvě části věnované kněžím Václavu Drbolovi a Janu Bulovi a část popisující babické události. V rámci vernisáže s besedou byly posluchačům přiblíženy i osobní zkušenosti v souvislosti s babickým případem a vzpomínky na kněze Václava Drbolu.

Velký dík patří všem organizátorům, účinkujícím a pomocníkům, a také všem lidem, kteří přišli a prožili s námi tento den.


gallery


Expozice, její slavnostní otevření i výstava jsou součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery