Noc kostelů

 28.05.2021

Srdečně Vás zveme na akci Noc kostelů, která se uskuteční 28. 5. 2021 v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.


Program a další informace


Akce Noc kostelů je ve farnosti Bučovice součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP

gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.