Kůr bučovického kostela zdobí obnovená varhanní skříň

 06.01.2023

Restaurátoři dokončili obnovu památkově chráněné skříně varhan umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hrací část na dokončení obnovy ještě čeká.

Díky Boží pomoci a přímluvě sv. Josefa bylo s koncem roku zdárně dokončeno restaurování skříně varhan umístěných v bučovickém kostele.

Památkově chráněná varhanní skříň z roku 1896 je tvořena jedním blokem dřevěné architektury s pěti píšťalovými poli nestejné výšky. Skříň doplňuje bohatá umělecká sochařská a řezbářská výzdoba z období baroka. Figurální výzdobu tvoří pět soch hudebních andělů a okřídlených hlaviček. Boky skříně zdobí dvě dlouhé rokajové řezby.

Několikaměsíční restaurátorské práce byly zahájeny demontáží sochařské a řezbářské výzdoby, která byla odvezena do ateliéru zhotovitele. Po očištění od povrchových nečistot byla na celé ploše skříně sejmuta ze stávajícího mramorování vrstva zežloutlého laku. Snímání bylo provedeno pomocí organických rozpouštědel. Barevná vrstva byla dočištěna skalpelem. Uvolněná místa polychromie byla upevněna a poškození vytmelena. Následovala retuš mramorování, které na závěr zakonzervoval lak s příměsí včelího vosku. Zlacení profilů bylo obnoveno plátkovým zlatem.

Také sochařská a řezbářská výzdoba prošla restaurováním. Po základním očištění bylo provedeno upevnění povrchových úprav a podkladů. Po té byly sejmuty mladší retuše. Následovalo barevné sjednocení a nanesení ochranné vrstvy laku. Povrch byl zavoskován a přeleštěn. Na závěr bylo provedeno zlacení.

Restaurátorské práce realizovala odborná firma A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. a výdaje dosáhly částky 847 000 korun.

Obnova skříně varhan je součástí projektu s názvem „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, na níž se bučovické farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Kultura. Farnost Bučovice je vděčna i za štědrost projevenou z řad firem a drobných dárců.

gallery


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska