I druhý ročník akce Noc kostelů v bučovickém kostele byl úspěšný

 17.06.2022

Dne 10. 6. se v areálu bučovického kostela Nanebevzetí Panny Marie již podruhé uskutečnila celostátní akce Noc kostelů. Letos byla do programu zahrnuta také výstava s vernisáží, na které se podílel norský partner projektu URVAL OSLO ART.

Po večerní mši svaté následoval doprovodný program.

Nejen nejmladší návštěvníci si užili zábavné divadelní představení Africké pohádky z pražského divadla Fígl.

Pro milovníky výtvarného umění poté následovala vernisáž výstavy norské výtvarnice Heleny Urvalkove, která má své kořeny v Česku. Inspiraci čerpá jak ze svých vzpomínek na dětství v rodné zemi, tak i ze severské země, která se stala jejím novým domovem. Helena Urvalková na letošní akci Noc kostelů vystavovala šest olejomaleb menší velikosti a sedm abstraktních akvarelů. Téma výstavy bylo úzce spjato s mottem akce Noc kostelů. Výtvarnice ve své tvorbě používá symboly a volně navazuje na tradici surrealismu, kde nachází inspiraci u svých vzorů jako je například Frida Kahlo, Salvador Dali či Giorgio de Chirico. "Na plátnech můžeme vidět poněkud snové figurativní výjevy nočních krajin, postav a lidských obličejů v osvětlení měsíce. Sluneční svit, který se v noci odráží na vesmírném tělese Měsíce, dodává motivům mystický nádech. Atmosféra obrazů umožňuje divákovi dotknout se tajemna, které se nachází v hloubi duše nás všech. Někdy je perspektiva obrazu volena pohledem z vesmíru mimo planetu Zemi a nabízí tak publiku alternativní pohled na obvyklé vidění naší lidské existence" uvedla autorka ke svým dílům.

O realizaci projektu a o dosavadním průběhu oprav varhan i střechy kostela seznámila přítomné za pomoci prezentace promítané na projekční plátno projektová manažerka Marie Matějů.

Závěr večera patřil hudební scéně. Účastníci si mohli vychutnat koncert vážné hudby s akordeonem Anežky Gebauerové a zpěvem Barbory Jiráskové. Obě hudebnice jsou absolventkami Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. O jejich úspěších se můžete více dozvědět v předešlém článku Pozvánka na Noc kostelů.

Meditačním slovem na dobrou noc akci ukončil místní kněz Tomáš Fránek.

Celý večer byl věnován široké veřejnosti a byl příležitostí pro kohokoli přijít nebo jen nahlédnout do Bučovického kostela. Zažít, že kostel není jen prázdná stará budova, ale živé místo setkání, kde je každý vítán.

Výstava byla k dispozici další dva dny. Autorka děl byla přítomna na výstavě každý den a se zájemci ochotně besedovala nejen o umění.

Bylo velkou radostí vidět tolik nadšených návštěvníků různého věku z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Velký dík patří všem organizátorům, účinkujícím a pomocníkům, a také všem lidem, kteří přišli a naplnili smysl této akce.

Tato akce včetně výstavy je v bučovické farnosti součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


gallery

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery