Hromniční pouť s průvodem světla se těšila hojné účasti

 16.02.2024

V páteční podvečer 2. února se v bučovickém kostele uskutečnila po velké historické přestávce 1. Hromniční pouť a průvod světla.

Hromniční pouť byla zahájena modlitbou radostného růžence. Pak následovala mše svatá s žehnáním svící z včelího vosku, které v rukou věřících rozzářily kostel. Požehnány byly také svíce v lucerničkách, se kterými vyšel do tmy průvod světla přes lesopark Kalvárii. Na vyhlídce místní kněz Tomáš Fránek požehnal městu i celému světu. Po průvodu bylo před kostelem připraveno posezení se sálavými topidly. K dispozici bylo drobné pohoštění a pro zahřání svařené víno a čaj. Děti byly obdarovány čokoládou. 

Děkujeme všem, kteří přišli a strávili svůj čas s námi.


gallery


1. Hromniční pouť a průvod světla byla dodatečně zařazena do projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery