Dny evropského dědictví

 01.09.2021

Srdečně Vás zveme na akci Dny evropského dědictví, která se uskuteční ve dnech 17. - 19. 9. 2021 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.


Návštěvníci si mohou v návštěvní době prohlédnout interiér kostela a ve vstupní části novou stálou expozici věnovanou knězi Václavu Drbolovi, který se stal obětí komunistického režimu. K vidění bude i výstava skládající se ze tří částí, dvě části, které zpracovalo Biskupství brněnské, zobrazují život kněží Václava Drboly a Jana Buly a třetí část vytvořená Občanským sdružením PAMĚŤ popisuje babické události.

Na páteční večer 17.9.2021 je připraven doprovodný program. Při příležitosti 70. výročí babických událostí a smrti Václava Drboly bude v bučovickém kostele od 19 hod. promítán dokumentární film zpracovaný Občanským sdružením PAMĚŤ Mlynáři od Babic – nová fakta o osudovém dramatu padesátých let.

Program


Akce Dny evropského dědictví je ve farnosti Bučovice součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery


INFORMUJEME účastníky akce

Z akce bude pořizována fotodokumentace a případně i videozáznam, které budou následně použity pro účely propagace a prezentace akce/projektu/Fondů EHP na webových stránkách/sociálních sítí, v médiích či na propagačních materiálech.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořízením fotodokumentace i videozáznamu akce.

Informace o zpracování osobních údajů.


Akce se uskuteční za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.