Co přinese realizace projektu v roce 2023?

 03.02.2023

V letošním roce se očekává dokončení obnovy hrací části varhan a oprava fasády kostela na čelní části a přilehlých věžích. Dále se můžeme těšit na již tradiční akce Noc kostelů, vernisáž putovních výstav a Dny evropského dědictví.

Restaurování hrací části varhan probíhá v ateliéru slovinské firmy ORGLARSTVO ŠKRABL, d.o.o. bez zásadnějších komplikací. Již v průběhu jara se předpokládá navážení zrestaurovaných částí zpět do bučovického kostela. Následovat bude instalace a ladění. Obnovených varhan bychom se měli dočkat na konci tohoto roku.

Oprava fasády kostela na čelní části a přilehlých věžích je novou aktivitou projektu. V minulém roce poskytovatel dotace schválil její zařazení do realizace. Zahájení stavebních prací se předpokládá v období května až června. Nyní se dopracovává projektová dokumentace a připravuje výběrové řízení.

Dne 2. června se uskuteční již tradiční Noc kostelů. Opět se můžeme těšit na bohatý program - norské umění, koncert, divadlo. Na konci července nás navštíví zástupci Sdružení PAMĚŤ a vernisáží s besedou zahájí výstavu na téma perzekuce v době totality. V polovině září bude bučovický kostel opět součástí akce Dnů evropského dědictví a nabídne doprovodný program.

Na realizaci projektu s názvem „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ se bučovické farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Kultura a dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje. Farnost Bučovice je vděčna i za štědrost projevenou z řad firem a drobných dárců.

gallery


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska