Bučovický kostel se pyšní novou střechou

 21.09.2022

Rozsáhlou opravu střechy má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Výdaje přesahující 4,7 miliónu korun pomohly odstranit nevyhovující stav.

Díky Boží pomoci a mocné přímluvě sv. Josefa byly s koncem prázdnin zdárně dokončeny práce na obnově střechy bučovického kostela.

Pětiměsíční oprava byla zaměřena především na výměnu střešní krytiny včetně nového laťování. Krov byl lokálně opraven a nově byly zhotoveny přístupové lávky. Kompletní výměny se dočkaly okapy, svody, úžlabí a další klempířské prvky. Sanktusník dostal nové měděné opláštění. Stará makovice a kříž byly před opravou sejmuty. Makovici bylo nutné znovu vyrobit a pozlatit, kříž stačilo před pozlacením pouze opravit. Kromě střechy nad lodí a presbytářem kostela se podařilo opravit i střechu nad vstupní předsíní.

„Kostel je nemovitou kulturní památkou a tvoří významnou dominantu náměstí Bučovic. Byl postaven v 1. polovině 17. století. Jistě si zasluhuje, aby byl zachován pro další generace,“ vysvětluje farář Tomáš Fránek a dodává jednu zajímavost: „Po sejmutí staré makovice ze sanktusníku jsme očekávali nalezení schránky s historickými dokumenty a předměty z období minulých oprav. Bohužel přišlo zklamání, makovice byla prázdná. My jsme však do nové makovice nechali vyrobit pouzdro a vložili jsme do něho pro generaci, která bude střechu v budoucnu opravovat, předměty a dokumenty informující o dnešní době.“

Stavební práce realizovala odborná firma H & B delta, s.r.o.

Oprava střechy je součástí projektu s názvem „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, na níž se bučovické farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Kultura. Další významnou finanční podporu poskytl Jihomoravský kraj. Farnost Bučovice je vděčna i za štědrost projevenou z řad firem a drobných dárců.

gallery


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska