Beseda se studenty

 02.10.2021

Ve středu 29. 9. 2021 se studenti Gymnázia a obchodní akademie Bučovice zúčastnili ve farním kostele besedy se zástupci partnera Občanského sdružení PAMĚŤ a zároveň autory výstavy Babice.

Přednášející pan Kasáček a pan Navara uvedli studenty do děje tehdejší doby. Vysvětlili pojmy a praktiky totalitní vlády, které byly aktuální v době komunismu. Studenti byly seznámeni s případem Babice, který je spojen s Bučovicemi skrze kněze Václava Drbolu, který působil jako kaplan a činný občan v Bučovicích. Václav Drbola byl po přeložení do Babic nespravedlivě odsouzen k trestu smrti v rámci tzv. babických procesů.

Odezva studentů, kteří se zúčastnili besedy byla plná zájmu a vděčnosti za získané informace, které dotvářejí povědomí o událostech, které probíhaly v neblahé minulosti v jejich okolí.

„Jsem hrozně rád, že takové přednášky probíhají, protože mi přijde, že v dějepise se učíme spíše o starších dějinách, a tohle ve výuce chybí. Jsem rád, že se tato témata dostávají mezi nás mladé.“ Komentoval akci jeden z přítomných studentů gymnázia. Pro některé studenty bylo toto téma obzvláště blízké, díky přímým rodinným i přátelským vztahům s P. Drbolou. Přímou účast v procesu ověřování důkazů ke blahořečení dokonce zmínila jedna ze studentek.


gallery


Beseda se studenty je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery